پنج شنبه, 08 آبان 1393

به گزارش دبیر انجمن معلمان ریاضی مازندران، در راستای برنامه های جانبی نخستین کنفرانس آموزش ریاضی و فناوری که در دیماه برگزار می گردد، کارگاه آموزشی نرم افزار جئوجبرا نیز قرار داده شده است. همچنین برای کلیه شرکت کنندگان در این کارگاه، گواهی حضور صادر خواهد شد. 


دسته: اخبار و اطلاعیه ها

به گزارش مرتضی گرزین نژاد دبیر انجمن معلمان ریاضی استان مازندران،

دسته: اخبار و اطلاعیه ها

انجمن معلمان ریاضی استان مازندران بر اساس وظیفه ذاتی خود که همانا بروز آوری روشهای آموزش ریاضی و ارائه شیوه های نوین تدریس می باشد بعد از تصویب برگزاری اولین کنفرانس آموزش ریاضی و فناوری در شورای اجرائی انجمن  ، شورای معاونین اداره کل آموزش و پرورش مازندران و گروه ریاضی دانشگاه فرهنگیان مازندران  ، این کنفرانس را با همکاری مستقیم معاونت آموزش متوسطه اداره کل جناب آقای نظری به عنوان مسول برگزاری برای همکاران فرهنگی شاغل در همه دوره های تحصیلی و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان برگزار می نماید همکاران همه دوره های تحصیلی با توجه به محورهای اعلام شده می توانند در کنفرانس شرکت کنند . با توجه به اینکه شیوه های نوین تدریس با فناوری آموزشی ارائه خواهد شد از روسای محترم ادارات ، معاونین محترم آموزشی ، مسئولین آموزش همه دوره ها و بویژه مسئولین گروه های آموزشی به عنوان پیگیر مستقیم انتظار می رود زمینه حضور همه همکاران علاقمند را فراهم نمایند و با برگزاری همایش جهت آشنائی بیشتر همکاران با کنفرانس و مقاله نویسی  با هماهنگی گروه آموزشی متوسطه اداره کل و انجمن ریاضی نسبت به اطلاع رسانی دقیق همکاران اقدام نمایند. مهلت ثبت نام و ارسال مقالات به  کنفرانس حداکثر پایان آبان ماه بوده و قابل تمدید نخواهد بود. ضمن تشکر از همکارانیکه تا بحال نسبت به ثبت نام و ارسال مقاله اقدام نموده اند از بقیه همکاران علاقمند انتظار می رود با توجه به محدودیت پذیرش اسرع وقت نسبت به ثبت نام اقدام نمایند ولی مقاله را تا پایان آبان ارسال نمایند . انجمن معلمان ریاضی ادارات فعال در این کنفرانس استانی را از طریق سایت اعلام و به حوزه معاونت آموزش متوسطه اداره کل بطور متناوب گزارش خواهد نمود .

روابط عمومی انجمن معلمان ریاضی استان مازندران   -    1393/7/22


دسته: اخبار و اطلاعیه ها

صفحه1 از24

* تازه ترین اخبار

اطلاعیه برگزاری کارگاه جئوجبرا

به گزارش دبیر انجمن معلمان ریاضی مازندران، در راستای برنامه های جانبی...

ادامه مطلب...

اطلاعیه مهم انجمن معلمان ریاضی استان مازندران

انجمن معلمان ریاضی استان مازندران بر اساس وظیفه ذاتی خود...

ادامه مطلب...

برگزاری جلسه شورای اجرایی انجمن

در دفتر انجمن معلمان ریاضی مازندران برگزار شد

ادامه مطلب...

تبریک نامه

پیام تبریک به جناب آقای دکتر کسائیان سرپرست دانشگاه فرهنگیان مازندران

ادامه مطلب...

پیام تسلیت

مشیت الهی بـر ایـن تعلق گرفـته...

ادامه مطلب...

اطلاعیه مهم در خصوص صدور تقدیر نامه استانی

با پیگیری دبیر انجمن ، معاون محترم آموزش ابتدائی و...

ادامه مطلب...

مساعدت مالی به انجمن معلمان ریاضی استان توسط شورای اسلامی شهر قائم شهر

با مکاتبه انجمن ریاضی و پیگیری آقای حمید رمضانی...

ادامه مطلب...

اطلاعیه مهم در خصوص شرکت کنندگان در کنفرانس جئوجبرا

با توجه به تغییر رویکرد کنفرانس جئوجبرا و برگزاری این کنفرانس تحت عنوان...

ادامه مطلب...

جلسه شورای اجرائی انجمن علمی  آموزشی معلمان ریاضی با استاندار مازندران

بر اساس هماهنگی بعمل آمده با دفتر استانداری مازندران، نشست صمیمانه اعضاء شورای اجرائی ... 

ادامه مطلب...

برگزاریکنفرانس ریاضی پایه ششم (تصاویر)

برای مشاهده تصاویر به ادامه مطلب رجوع کنید...

ادامه مطلب...

 

ادامه اخبار...

نرم افزار آموزشی جئوجبرا